დედამიწის შემსწავლელ მეცნიერებათა ინსტიტუტი და სეისმური მონიტორინგის ეროვნული ცენტრი
 • სეისმური პროფილირება
  • გარდატეხილ ტალღათა მეთოდით სეისმური პროფილირება პროფილის სიგრძეები: 46მ, 115მ (Vp)
  • გარდატეხილ ტალღათა მეთოდით სეისმური პროფილირება აფეთქების ან ტვირთის ჩამოგდების გამოყენებით. პროფილის სიგრძეები: 230მ, 575მ (Vp)
  • გრუნტში 30მ-მ სიღრმემდე განივი ტალღის საშუალო სიჩქარის განსაზღვრა. პროფილის სიგრძე: 46მ (Vp, Vs)
  • სეისმური ტომოგრაფია. პროფილის სიგრძეები: 46მ, 115მ (Vp)
  • სეისმური ტომოგრაფია აფეთქების ან ტვირთის ჩამოგდების გამოყენებით. პროფილის სიგრძეები: 230მ, 575მ (Vp)
  • არეკლილ ტალღათა მეთოდით სეისმური პროფილირება პროფილის სიგრძეები: 46მ, 115მ (Vp)
  • არეკლილ ტალღათა მეთოდით სეისმური პროფილირება აფეთქების ან ტვირთის ჩამოგდების გამოყენებით. პროფილის სიგრძეები: 230მ, 575მ (Vp)
  • ვერტიკალური სეისმური ზონდირება ჭაბურღილის სიღრმე <50მ, <80მ

12421641_785709808207389_479420326_n (1)

აპარატურა: OYO McSEIS-SX;
პროგრამული უზრუნველყოფა: WinSism 10, Win_Downhole 4, Visual_SUNT 23

 

 

 • ელექტრული პროფილირება
  • წინაღობათა მეთოდით პროფილის სიგრძე: 32მ, 64მ, 128მ, 192მ, 256მ, 320მ

 

12431737_785702698208100_58401739_n

აპარატურა: Allied Tigre Resistivity Meter

პროგრამული უზრუნველყოფა:  RES2DINV

 

 • გეორადარით სკანირება
  • 200, 400, 900 , 80 მჰც  სიხშირის ანტენებით

 

აპარატურა:GSSI SIR3000, 200, 400, 900 , 80 მჰც  სიხშირის ანტენები

პროგრამული უზრუნველყოფა:RADAN 6, GSSI

 

 • მდინარეებისა და ტბების ჰიდროლოგიური და გეოფიზიკური კვლევა
  • ფსკერქვეშა პროფილირება და ზედაპირის გვერდითი სკანირება;

unnamed

აპარატურა: Edge tech 2000-DSS SB242, Edge tech 2000-DSS SB3200

პროგრამული უზრუნველყოფა: Perspective-SS, Perspective-SB, Triton Imaging

 

კონტაქტი