დედამიწის შემსწავლელ მეცნიერებათა ინსტიტუტი და სეისმური მონიტორინგის ეროვნული ცენტრი

გეოდეზიის და გრავიმეტრიის დეპარტამენტი ფარდობითი გრავიმეტრის, მაღალი სიზუსტის GPS-ის, ციფრული ტაქეომეტრის ხელსაწყოების და გეოდეზიური/გეოსაინფორმაციო პროგრამული პაკატების საშუალებით ეწევა ეკონომიკურ საქმიანობას. შემოთავაზებულ გადაწყვეტილებებში შესაძლებელია საკმაოდ მაღალი სიზუსტის მიღწევა.

 

აპლიკაციები: სასარგებლო წიაღისეულის, ნავთობის და გაზის ძიება; ზედაპირთან არსებული სხვადასხვა სიმკვრივის ობიექტების გამოვლენა;

აპარატურა: Scintrex CG-5 autograv;
მინიმალური ფარდობითი ცდომილება:  ±10მიკროგალი

268-446-thickbox

აპლიკაციები: მაღალი სიზუსტით კოორდინატების და დეფორმაციის გამოთვლა; საკადასტრო აზომვები; ტოპოგრაფიული აგეგმვა;

აპარატურა: Trimble NetR9; Topcon GB-1000,HiperSR; Leica GX1220,RS500;
მინიმალური აბსოლუტური ცდომილება: ჰორიზონტალური ±3მმ, ვერტიკალური ±10მმ
მაქსიმალური მანძილი: შეზღუდული არ არის

topcon_gps

აპლიკაციები: შიდა და გარე სივრცეში გეოდეზიური აგეგმვა;

აპარატურა: Topcon OS-101;
მინიმალური ფარდობითი ცდომილება: ±2მმ
მაქსიმალური მანძილი: 4000

download

 

კონტაქტი