დედამიწის შემსწავლელ მეცნიერებათა ინსტიტუტი და სეისმური მონიტორინგის ეროვნული ცენტრი
 • აერო და კოსმოსური გამოსახულებები
  • ფერადი ორთოფოტოს მომზადება. რეზოლუცია 0.5მ
  • შავ-თეთრი ორთოფოტოს მომზადება. რეზოლუცია 0.1მ
  • მაღალი რეზოლუციის უპილოტო აეროგადაღება, ორთოფოტო, DEM
  • მულტისპექტრული გამოსახულებების დამუშავება

 

 • ციფრული და ნაბეჭდი სივრცული მონაცემების დამზადება
  • ციფრული ტოპოგრაფიული რუკების მომზადება ძველ (საბჭოთა) რუკებზე დაყრდნობით. მასშტაბი: 1:50 000 და 1:25000
  • სხვადასხვა თემატური ციფრული სივრცული პროდუქტების მომზადება

 

 • ზედაპირული პროცესები და მონიტორინგი
  • ბუნებრივი გარემოს მონიტორინგის სისტემის დანერგვა
  • ზედაპირული პროცესების საფრთხის რუკა

 

კონტაქტი