დრო მაგ სიღრმე გან/გრძ რეგიონი
2024-03-30 14:31:47(UTC)
2024-03-30 18:31:47(ლოკალური)
ml=4 9 42.511/43.5446 ქალაქი ონი - სამხრეთ-აღმოსავლეთი - 8კმ. სოფელი ირი.


ქართულად

სად იმყოფებოდით მიწისძვრის დროს?
დასახლებული პუნქტი
ზუსტი მისამართი
  გარეთ
შენობაში სართულზე
უძრავ ტრანსპორტში
მოძრავ ტრანსპორტში
სხვა
 
თუ იმყოფებოდით შენობაში, გთხოვთ აღწერეთ შენობის ტიპი
  ფუნქციონალური (სახლი, სკოლა, ეკლესია, ა,შ.)
შენობის სიმაღლე (სართულების რაოდენობა)
კონსტრუქცია (ბეტონის პანელები, ბლოკი, აგურის, ქვის, ხის, ა.შ)
 
რას აკეთებდით?
  დავდიოდი
ვიდექი
ვიჯექი
ვიწექი
მეძინა
 
რომელი მგდომარეობაა იმის შესატყვისი რაც იგრძენით მიწისძვრის დროს?
  ვერაფერი ვიგრძენი
პანიკა
შემარყია
სუსტად ვიგრძენი
საშუალოდ ვიგრძენი
ძლიერად ვიგრძენი
სხვა
 
ეს იყო:
  მკვეთრი ბიძგები (შესაძლოა სუსტი)
ნელი (შესაძლოა ძლიერი) რყევები
ერთეული ბიძგი
 
რა ხმები გაიგეთ მიწისძვრის დროს?
  არანაირი ხმა არ გამიგია
საშუალო ხმა
ძლიერი ხმა
გრუხუნი
აფეთქების ხმა
არამკაფიო ხმა
ენერგიული ხმა
სხვა
 
რომელია საუკეთესო შესატყვისი იმისა, რაც მოხდა მიწისძვრის დროს თქვენს ირგვლივ?
  ვერავინ შეამჩნია
მხოლოდ ერთმა თუ ორმა შეამჩნია
მხოლოდ რამოდენიმე ადამიანმა შეამჩნია
ბევრმა ადამიანმა შეამჩნია
უმეტესობამ შეამჩნია
ყველამ შეამჩნია
შეამჩნია იმან, ვინც სახლში იყო, გარეთ კი ვერა
შეამჩნია იმან, ვინც მაღალ სართულებზე იყო, მაგრამ ვინც დაბალ სართულებზე იყო ვერ შეამჩნია
არ ვიცი სხვებმა შეამჩნიეს თუ არა
 
გაგაღვიძათ მიწისძვრამ?
  არა
კი
არ მეძინა
 
შეამჩნიეთ თუ არა მიწისძვრის მიერ შეშინებული სხვა ადამიანები, როდესაც თქვენ გაიღვიძეთ?
  არა
კი, რამდენიმე
კი, ბევრი
კი, უმეტესობა / ყველა
არ ვიცი
 
შეგეშინდათ?
  კი
არა
 
ხალხი გარეთ თუ გარბოდა?
  არა
კი, რამდენიმე
კი, უმეტესობა/ყველა
არ ვიცი
 
შეეშინდათ ახლოსმყოფ ცხოველებს?
  არა
კი, შინაურ (სახლის) ცხოველებს
კი ფერმის ცხოველებს
ახლომახლო ცხოველები არ არიან, არ ვიცი
 
ქვემოთ ჩამოთვლილი შემთხვევებიდან რომელიმე თუ მოხდა?
  ფანჯრები / კარები შეზანზარდა
ჭურჭელი შეზანზარდა
დაკიდული ნივთები გაქანდა
დაკიდული სურათები დაცერავდა
პატარა საგნები გადაადგილდა ან დავარდა
ავეჯი შეინძრა შესამჩნევად
ავეჯი გადაადგილდა ადგილიდან
ავეჯი გადაყირავდა
ქანქარიანი საათი გაჩერდა
ყვავილების ქოთნები შეინძრა
ჭურჭლიდან სითხე გადმოიღვარა
გთხოვთ დაამატოთ დეტალები ან შენიშვნები
 
მიიღო თუ არა რაიმე დაზიანება იმ შენობამ სადაც იმყოფებოდით?
 
თუ კი გთხოვთ აღწეროთ დაზიანება
 
 
შეამჩნიეთ თუ არა რაიმე ცვლილებები ჭაში, წყაროებში ტბებში?
 
თუ კი გთხოვთ აღწეროთ ცვლილებები
 
 
თქვენი კომენტარი მომხდარ მიწისძვრასთან დაკავშირებით