დედამიწის შემსწავლელ მეცნიერებათა ინსტიტუტი და სეისმური მონიტორინგის ეროვნული ცენტრი
Selected 1-7 Days 8-31 Days +31 Days Magnitude(3-9)
Time(UTC) Magnitude(ml) Depth(km) Lat/Long(degree) Region M/A
2020-03-22 11:31:55 3.3 8 42.407/42.611 City Tskaltubo - North - 6km. Village Kumistavi - 1km. გთხოვთ შეავსოთ კითხვარი M
2020-03-06 13:22:26 3.8 24 41.9671/46.3723 Russia. Dagestan. From Georgia border - 2km. გთხოვთ შეავსოთ კითხვარი M
2020-02-28 19:15:12 3.4 10 42.4956/43.5795 City Oni - South-East - 11km. Village Iri - 2km. გთხოვთ შეავსოთ კითხვარი M
2020-01-26 21:01:38 4.1 10 42.7968/44.2571 Russia. North Ossetia. From Georgia border - 9km. გთხოვთ შეავსოთ კითხვარი M
2020-01-22 07:24:48 3.3 15 41.7021/42.1926 Town Suaxevi - North - 6km. Village Drili. გთხოვთ შეავსოთ კითხვარი M
2019-12-21 08:35:52 3 5 42.541/43.49 გთხოვთ შეავსოთ კითხვარი M
2019-12-11 06:30:25 3.3 27 42.0855/46.2048 Russia. Dagestan. From Georgia border - 9km. გთხოვთ შეავსოთ კითხვარი M
2019-11-13 03:18:25 3.1 7 41.2788/43.6905 City Ninotsminda - East - 5km. Village Spasovka - 1km. გთხოვთ შეავსოთ კითხვარი M
2019-10-15 14:57:25 4.6 18 41.9851/43.1093 Town Kharagauli - West - 5km. Village Khidari - 1km. გთხოვთ შეავსოთ კითხვარი M
2019-10-04 16:53:32 3.1 17 42.158/45.6758 City Kvareli - North-West - 22km. Village Lafhankuri - 11km. გთხოვთ შეავსოთ კითხვარი M
2019-09-23 17:09:39 3.3 12 41.8885/46.2031 City Lagodekhi - North-West - 6km. Village Khizabavra - 2km. M
2019-09-23 16:38:26 4.2 14 41.909/46.2255 City Lagodekhi - North-West - 7km. Village Khizabavra - 4km. გთხოვთ შეავსოთ კითხვარი M
2019-09-14 13:06:32 3.3 8 41.1076/43.9405 Arminia. From Georgia border - 6km. M
2019-09-11 00:45:22 3.5 14 41.0843/43.9308 Arminia. From Georgia border - 8km. M
2019-09-10 17:29:38 3.4 9 41.0998/43.9376 Arminia. From Georgia border - 7km. M
2019-09-10 17:16:34 3.7 10 41.0916/43.9236 Arminia. From Georgia border - 8km. M
2019-09-10 17:13:52 3.7 9 41.1031/43.935 Arminia. From Georgia border - 6km. M
2019-09-10 17:00:15 3.6 8 41.0931/43.9361 Arminia. From Georgia border - 7km. M
2019-09-10 16:24:38 4.2 16 41.1028/43.9313 Arminia. From Georgia border - 6km. M
2019-09-10 16:22:44 5.1 16 41.0871/43.9298 Arminia. From Georgia border - 8km. გთხოვთ შეავსოთ კითხვარი M
2019-08-21 10:20:51 3.2 13 41.0598/43.987 Arminia. From Georgia border - 11km. გთხოვთ შეავსოთ კითხვარი M
2019-08-11 03:29:19 4.5 19 41.5805/46.6686 Azerbaijan. From Georgia border - 23km. გთხოვთ შეავსოთ კითხვარი M
2019-08-10 07:35:08 5.2 20 41.5828/46.7195 Azerbaijan. From Georgia border - 24km. გთხოვთ შეავსოთ კითხვარი M
2019-08-06 06:55:53 3.3 16 41.986/45.7906 City Kvareli - North-West - 1km. Village Shilda - 4km. გთხოვთ შეავსოთ კითხვარი M
2019-08-02 16:06:14 3.7 14 42.5105/43.4851 City Oni - South-East - 5km. Village Badjikhevi. გთხოვთ შეავსოთ კითხვარი M
2019-07-22 18:00:47 4.1 13 42.5086/43.479 City Oni - South-East - 5km. Village Badjikhevi. გთხოვთ შეავსოთ კითხვარი M
2019-07-01 11:33:20 3 14 41.7548/44.6943 Tbilisi. Vake–Saburtalo district. გთხოვთ შეავსოთ კითხვარი M
2019-06-25 17:42:19 3.6 27 42.0991/46.14 Russia. Dagestan. From Georgia border - 8km. გთხოვთ შეავსოთ კითხვარი M
2019-06-12 08:45:31 3.3 8 41.7866/43.1626 City Borjomi - West - 16km. Village Atskuri - 5km. გთხოვთ შეავსოთ კითხვარი M
2019-06-12 08:44:32 3.5 13 41.7815/43.1436 City Akhaltsikhe - North-East - 17km. Village Atskuri - 4km. M