დედამიწის შემსწავლელ მეცნიერებათა ინსტიტუტი და სეისმური მონიტორინგის ეროვნული ცენტრი
Selected Permanent Campaign Closed Permanent/Campaign
code Open date close date Settlement Latitude / longitude
GK08 2013-09-26 --- Aranisi 42.13/44.76 More
GT06 2013-09-26 --- Zahesi 41.84/44.8 More
GJ11 2014-06-24 --- khachkovi 41.7/43.96 More
GJ12 2014-06-26 --- Baraleti 41.54/43.49 More
GR12 2014-07-08 --- Zedubani 41.98/43.29 More
GR13 2014-07-11 --- Orbeli 42.64/42.83 More
GK18 2014-07-17 --- Bolnisi 41.39/44.51 More
GR14 2014-07-21 --- Dgnorisa 42.47/42.81 More
GQ02 2014-08-25 --- Ufliscixe 41.97/44.21 More
GQ01 2014-08-25 --- Ateni 41.9/44.09 More
GQ03 2014-08-26 --- Mejvriskhevi 42.12/44.2 More
GQ07 2014-08-27 --- Leteti 42/43.88 More
GQ08 2014-08-27 --- Dirbi 42.1/43.87 More
GQ10 2015-01-31 --- Korbouli 42.23/43.5 More
GT07 2015-03-26 --- Tbilisi 41.73/44.74 More
GQ09 2015-05-06 --- Brili 42.08/43.6 More
GA09 2015-07-04 --- Little Shiraki 41.31/46.35 More
GA10 2015-07-04 --- Alazani river 41.63/46.1 More
GA08 2015-07-04 --- Vashlovani 41.21/46.36 More
GA11 2015-07-04 --- Kalvata 41.43/46.45 More
GA03 2015-07-05 --- Taribana 41.36/45.99 More
GA13 2015-07-11 --- Udabno 41.52/45.44 More
GA15 2015-07-11 --- Zemo kandaura 41.69/45.58 More
GA14 2015-07-12 --- Zegaani 41.79/45.71 More
GK19 2015-07-17 --- Khaishi 41.51/44.73 More
GS03 2015-08-06 --- Bakhmaro 41.86/42.35 More
GR17 2015-08-07 --- Abastumani 41.71/42.84 More
GR15 2015-08-08 --- Alismereti 42.01/42.84 More
GA16 2016-02-25 --- Tsqarostavi 41.67/45.28 More
GA17 2016-02-25 --- Devi lake 41.54/45.24 More