დედამიწის შემსწავლელ მეცნიერებათა ინსტიტუტი და სეისმური მონიტორინგის ეროვნული ცენტრი
სეისმური მონიტორინგის ცენტრის მონაცემთა ბაზებისა და დამუშავების სამსახურის ამოცანაა სეისმური პროცესების 24          საათიანი მონიტორინგი.
  •  ძლიერი მიწისძვრის შემთხვევაში ოპერატიული მოქმედება - ძლიერი მიწისძვის მოხდენის შემთხვევაში მიწისძვრის ეპიცენტრისა და სიდიდის სწრაფად და მაქსიმალური სიზუსტით განსაზღვრა. დაზუსტებული ინფორმაციის შესაბამისი სტრუქტურებისა და მოსახლეობისთვის მიწოდება.
  •  სეისმური მონაცემების კატალოგის მუდმივი განახლება - დედამიწის შემსწავლელ მეცნიერებათა ინსტიტუტის ბაზაზე შეიქმნა საერთაშორისო სტანდარტების მქონდე ვებ მონაცემთა ბაზა. მონაცემთა ბაზაში წარმოდგენილია როგორც ციფრულ ასევე ანალოგურ სადგურებზე დაფიქსირებული მიწისძვრების მონაცემები. სწორედ ამ ბაზის საშუალებით ხდება სეისმური მონაცემების კატალოგის განახლება, მიმდინარე რეჟიმში დაფიქსირებული მიწისძვრების მონაცემების დამატება და შემდგომ მისი სამეცნიერო თუ კომერციული მიზნებისთვის გამოყენება.
  •  ანალოგური მონაცემების არქივირება გულისხმობს სეისმოგრამებისა და ბიულეტენების დახარისხებას შემდგომში მათი ელექტრონული ვერსიების შექმნისა და ვებ მონაცემთა ბაზაზე მიბმის მიზნით.
  • სტუდენტების დასაქმება - ყოველ წლიურად ხდება დეპარტამენტში შემავალი ღამისა და დღის მორიგეების ჯგუფის განახლება. ჯგუფებში საქმდებიან ის სტუდენტები, რომლებიც აკმაყოფილებენ ღამის/დღის მორიგის კრიტერიუმებს. ხშირ შემთხვევაში წარჩინებული თანამშრომლები ნაწილდებიან ინსტიტუტის სხვა განყოფილებებში.

დეპარტამენტის თანამშრომლები


ელფოსტა: manana.dzmanashvili@iliauni.edu.ge
თანამდებობა: სამსახურის უფროსი
ელფოსტა: nino.chikovani@iliauni.edu.ge
თანამდებობა: უფროსი სპეციალისტი II კატეგორია
ელფოსტა: inga.khelashvili@iliauni.edu.ge
თანამდებობა: უფროსი სპეციალისტი II კატეგორია
ელფოსტა: liana.sokhadze@iliauni.edu.ge
თანამდებობა: უმცროსი სპეციალისტი
ელფოსტა: marine.zibzibadze@iliauni.edu.ge
თანამდებობა: უმცროსი სპეციალისტი
ელფოსტა: rozmari.kutateladze@iliauni.edu.ge
თანამდებობა: უმცროსი სპეციალისტი
ელფოსტა: tinatin.simonishvili@iliauni.edu.ge
თანამდებობა: უმცროსი სპეციალისტი
ელფოსტა: tinatini.rostomashvili.1@iliauni.edu.ge
თანამდებობა: უმცროსი სპეციალისტი/დღის მორიგე
მიმართულებები / დარგები:
  • თეორიული ფიზიკა
ელფოსტა: gio.tatunashbili.oli@gmail.com
თანამდებობა: უმცროსი სპეციალისტი/ღამის მორიგე
ელფოსტა: givi.gventsadze@iliauni.edu.ge
თანამდებობა: უმცროსი სპეციალისტი/ ღამის მორიგე
თანამდებობა: სეისმოგრამების და ბიულეტენების არქივის ხელმძღვანელი
ელფოსტა: ana.diakvnishvili.1@iliauni.edu.ge
თანამდებობა: დღის მორიგე
ელფოსტა: salome.chelidze.2@iliauni.edu.ge
თანამდებობა: დღის მორიგე
ელფოსტა: levan.gogua.1@iliauni.edu.ge
თანამდებობა: ღამის მორიგე
ელფოსტა: giorgi.davitian-gegia.1@iliauni.edu.ge
თანამდებობა: ღამის მორიგე
ელფოსტა: iraklipertaia98@gmail.com
თანამდებობა: ღამის მორიგე