დედამიწის შემსწავლელ მეცნიერებათა ინსტიტუტი და სეისმური მონიტორინგის ეროვნული ცენტრი
ინსტიტუციური გაძლიერება საქართველოში ბუნებრივი კატასტროფების რისკის შემცირებისთვის
დაფინანსების წყარო: ნიდერლანდების საგარეო საქმეთა სამინისტრო
წლები: 2011-2012
პრომეთეს მღვიმის საწყალოსნო მარშრუტის სიფონური მონაკვეთის გეოფიზიკური კვლევა
დაფინანსების წყარო: შპს „ლ.დ.იუნიონ"
წლები: 2011
წყალტუბოს ახლომდებარე მღვიმური სისტემების აგეგმვითი აზომვითი სამუშაოები
დაფინანსების წყარო: საქართველოს ტურიზმის სააგენტო
წლები: 2011
ხობი 2 ჰესის უბანზე კომპლექსური გეოფიზიკური და სეისმური კვლევა
დაფინანსების წყარო: "შტუკი კავკასია"-ხობის წყალი
წლები: 2011
შავი ზღვის ბიზნეს ცენტრის საპროექტო უბანზე გეოფიზიკური და სესმური კვლევა
დაფინანსების წყარო: "ჰაუსარტ პროჯექტი"-ბათუმი
წლები: 2011
ნენსკრას კაშხლის და ჰესის სამშენებლო უბანზე გეოფიზიკური კვლევა
დაფინანსების წყარო: "შტუკი კავკასია"-მდინარე ნენსკრა
წლები: 2011
გაჭედილის, ბალდის და ოკაცეს კანინონების და ონიორეს, კინჩხის და აბაშის ჩანჩქერების მარშრუტების მარკირება
დაფინანსების წყარო: ტურიზმის ეროვნული სააგენტო
წლები: 2011
ნორიოს საცხენისის ტერიტორიაზე დაბალი სიჩქარეების ზონის კვლევა გარდატეხილი ტალღების მეთოდით
დაფინანსების წყარო: ნორიოს საოპერაციო კომპანია
წლები: 2011
დაბა ქობულეთში საკვლევი უბნის გეოფიზიკური და სესმური კვლევა
დაფინანსების წყარო: ტუსკის გეოლოგიური ჯგუფი
წლები: 2011
ბაგრატის ტაძრის კედლების ერთგვაროვნების კვლევა გეორადარის გამოყენებით და ტაძრის მიმდებარე ტერიტორიის არქეოლოგიური შესწავლა გეოფიზიკური მეთოდებით
დაფინანსების წყარო: შპს „რესტავრატორები და კომპანია"და "საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტო"
წლები: 2011