დედამიწის შემსწავლელ მეცნიერებათა ინსტიტუტი და სეისმური მონიტორინგის ეროვნული ცენტრი

Guralp CMG 6T  –  სამარხიანი მოკლე პერიოდიანი სეისმური სენსორი (30 sec – 100 Hz)

Guralp CMG 6TD – სამარხიანი მოკლე პერიოდიანი ციფრული სეისმოგრაფი (30 sec – 100 Hz)

Guralp CMG 40TD  – სამარხიანი მოკლე პერიოდიანი ციფრული სეისმოგრაფი (1 sec – 100 Hz)

Guralp CMG 3ESPCD – სამარხიანი ფართოსპექტრული ციფრული სეისმოგრაფი (60 sec – 50 Hz)

Guralp CMG 3ESPD – სამარხიანი ფართოსპექტრული ციფრული სეისმოგრაფი (60 sec – 50 Hz)

Guralp CMG 3ESP – სამარხიანი ფართოსპექტრული სეისმური სენსორი (60 sec – 50 Hz)

Geotech KS 2000 – სამარხიანი ფართოსპექტრული სეისმური სენსორი (120 sec – 50 Hz)

Guralp CMG 3ESP C – ახალი თაობის კომპაქტური სამარხიანი  ფართოსპექტრული სეისმური სენსორი (120 sec – 50 Hz)

Guralp CMG 5TC – ფართო დინამიური დიაპაზონის მქონე სამკომპონენტიანი გურალპის ახალი თაობის აქსელერომეტრი. (ამ ტიპის სენსორის მონაცემები ფართოდ გამოიყენება სეისმური საფრთხის შეფასებისას)

Kinemetrics FBA 23 – სამკომპონენტიანი აქსელერომეტრი. (ამ ტიპის სენსორის მონაცემები ფართოდ გამოიყენება სეისმური საფრთხის შეფასებისას)

Guralp CMG DM24 DASU6 – ახალი თაობის გურალპის ექვსარხიანი დიფერენციალური ამციფვრელი გაუმჯობესებული მონაცემთა დამაგროვებელი მოდულით და  USB მეხსიერებით. DM24 ამციფვრელი აღჭურვილია GPS მიმღებით, შიდა საათით და RJ 45 პორტით. ოპერაციული სიტემა – Linux.

Gmsys – ქართული წარმოების 6 არხიანი დიფერენციალური ამციფვრელი და მონაცემთა დამგროვებელი (დედამიწის შემსწავლელ მეცნიერებათა ინსტიტუტის პროდუქტი). აღჭურვილია შიდა და გარე GPS მიმღებით და RJ 45 პორტით. ოპერაციული სისტემა – Windows XP