დედამიწის შემსწავლელ მეცნიერებათა ინსტიტუტისა და სეისმური მონიტორინგის ეროვნული ცენტრი
საქართველოსა და მიმდებარე ტერიტორიის სიჩქარული აგებულების კვლევა და კავკასიის მიწისძვრების კერის დინამიკური პარამეტრების განსაზღვრა
დაფინანსების წყარო: შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი
წლები: 2006-2008
ხელმძღვანელი: თ. გოდოლაძე
საქართველოს სეისმური საფრთხის და რისკის შეფასება - თანამედროვე მიდგომა
დაფინანსების წყარო: საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი
წლები: 2008-2009
ხელმძღვანელი: მ. ელაშვილი
კავკასიაში პოტენციური სეისმური კერების გამოვლენა მონაცემთა ვირტუალური-რეალობაში ანალიზის გამოყენებით და საქართველოში გეო-მეცნიერებებში კიბერ-ტექნოლოგიების დანერგვა
დაფინანსების წყარო: PEER/USAID
წლები: 2012-2014
ხელმძღვანელი: მ. ელაშვილი
კოლხეთის ჰიდროლოგიური რეჟიმის მონიტორინგი
დაფინანსების წყარო: კოლხეთის ეროვნული პარკის განვითარების ფონდი
წლები: 2014-2015
ხელმძღვანელი: ლ. სუხიშვილი
ინსტიტუციური გაძლიერება საქართველოში ბუნებრივი კატასტროფების რისკის შემცირებისთვის
დაფინანსების წყარო: ნიდერლანდების საგარეო საქმეთა სამინისტრო
წლები: 2011-2012
კრიტიკულ მდგომარეობასთან მიახლოებისას აკუსტიკური/სეისმური მოვლენების ტრიგერირება და სინქრონიზაცია გარე სუსტი ზემოქმედებით (Nr 05-1000008-7889)
დაფინანსების წყარო: INTAS (საერთაშორისო ასოციაცია მეცნიერებთან თანამშრომლობის ხელშეწყობისთვის ახალი დამოუკიდებელი ქვეყნებიდან)
წლები: 2006-2008
ხელმძღვანელი: თ. მაჭარაშვილი
იზოტოპური მეთოდების გამოყენება წყლის რესურსების შეფასებისათვის საქართველოში (0200702009 GEO8003)
დაფინანსების წყარო: IAEA (საერთაშორისო ატომური ენერგიის სააგენტო)
წლები: 2007-2009
ხელმძღვანელი: თ. მაჭარაშვილი
ღია სამეცნიერო ცენტრები სამხრეთ კავკასიასა და ცენტრალურ აზიაში ბუნებრივი კატასტროფების შემცირებისათვის ( A1418 )
დაფინანსების წყარო: ISTC (საერთაშორისო სამეცნიერო და ტექნოლოგიური ცენტრი)
წლები: 2006-2008
ხელმძღვანელი: ზ. ჯავახიშვილი
კავკასიის სეისმური საინფორმაციო ქსელი სეისმური საშიშროებისა და რისკის შეფასებისათვის (A651)
დაფინანსების წყარო: (ISTC) საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნოლოგიური ცენტრი
წლები: 2002-2006
ხელმძღვანელი: ზ. ჯავახიშვილი
კავკასიის აქტიური გეოდინამიკა
დაფინანსების წყარო: PEER/USAID
წლები: 2015-2016
მონაწილე ორგანიზაციები:
  • დედამიწის შემსწავლელ მეცნიერებათა ინსტიტუტი, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი
  • გეოლოგიის ინსტიტუტი, აზერბაიჯანის მეცნიერებათა აკადემია
  • გეოლოგიის ინსტიტუტი, სომხეთის მეცნიერებათა აკადემია
ხელმძღვანელი: თ. გოდოლაძე