დედამიწის შემსწავლელ მეცნიერებათა ინსტიტუტი და სეისმური მონიტორინგის ეროვნული ცენტრი
სეისმური საშიშროების შეფასება კავკაკასიაში
დაფინანსების წყარო: რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი
წლები: 2013-2016
გრავიტაციული ანომალიების კვლევა საქართველოში
დაფინანსების წყარო: შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი
წლები: 2013-2014
ხელმძღვანელი: თ. გოდოლაძე
მულტიფუნქციურ მონაცემთა შეკრებისა და დამუშავების სისტემა გარემოს კომპლექსური დაკვირვებისთვის
დაფინანსების წყარო: შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი
წლები: 2013-2014
ხელმძღვანელი: მ. ელაშვილი
კასპიის ზღვიდან ხმელთაშუაზღვამდე გარემოს ცვლილება და ადამიანის რექციები მეოთხეულ პერიოდში
დაფინანსების წყარო: საერთაშორისო გეოლოგიური კავშირი
წლები: 2013-2017
ხელმძღვანელი: ა. ოქროსცვარიძე
მომავლის კლიმატის ცვლილების შეფასება საქართველოსთვის
დაფინანსების წყარო: შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი
წლები: 2013-2014
ხელმძღვანელი: დ. მიქავა
კავკასიის სეისმური საფრთხის შეფასება
დაფინანსების წყარო: შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი
წლები: 2013-2016
ხელმძღვანელი: თ. გოდოლაძე
დედამიწის ქერქის სიჩქარული ველის განაწილება საქართველოში
დაფინანსების წყარო: შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი
წლები: 2013-2014
ხელმძღვანელი: გ. სოხაძე
კავკასიის აქტიური გეოდინამიკა
დაფინანსების წყარო: PEER/USAID
წლები: 2014-2017
მონაწილე ორგანიზაციები:
  • დედამიწის შემსწავლელ მეცნიერებათა ინსტიტუტი, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი
  • გეოლოგიის ინსტიტუტი, აზერბაიჯანის მეცნიერებათა აკადემია
  • გეოლოგიის ინსტიტუტი, სომხეთის მეცნიერებათა აკადემია
ხელმძღვანელი: თ. გოდოლაძე
ალტერნატიული (განახლებადი) ენერგიის რესურსების შეფასება, ჯავახეთის გეოთერმული რესურსების კვლევა
დაფინანსების წყარო: შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი
წლები: 2014
ხელმძღვანელი: თ. გოდოლაძე
გეოფიზიკური მიდგომა და განახლებადი ენერგიის რესურსების შეფასების მეთოდები გეოთერმული ენერგიის კვლევის პროცესში
დაფინანსების წყარო: შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი
წლები: 2014
ხელმძღვანელი: თ. გოდოლაძე