დედამიწის შემსწავლელ მეცნიერებათა ინსტიტუტი და სეისმური მონიტორინგის ეროვნული ცენტრი
დოლოჭოპის არქეოლოგიური მომსახურეობა
დაფინანსების წყარო: "საქართველოს კულტ. მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტო"
წლები: 2012
ქ. ბათუმში ბარბიუსის #6 მდებარე მიწის ნაკვეთის გეოფიზიკური და სეისმური კვლევა
დაფინანსების წყარო: შპს." რივიერა"
წლები: 2012
ბახვის წყალზე საპროექტო ჰესის გეოდეზიური, გეოტექნიკური, გეოლოგიურ-გეოფიზიკური კვლევა
დაფინანსების წყარო: შპს." ბახვი ენერჯი"
წლები: 2012
ონის ჰესების კასკადის სეიმური პროფილირება
დაფინანსების წყარო: შპს. "შტუკი"
წლები: 2012
ონის ჰესის კასკადის პირველი კაშხლის საპროექტო უბნის გეოფიზიკური კვლევა
დაფინანსების წყარო: შპს "შტუკი"
წლები: 2012
ონის ჰესის კასკადის საპროექტო უბნის სესმური საშიშროების დეტალური ანალიზი
დაფინანსების წყარო: შპს "შტუკი"
წლები: 2012
ბახვის წყლის სედიმენტაციის შესწავლა
დაფინანსების წყარო: შპს." ბახვი ენერჯი"
წლები: 2012
ხუდონ ჰესის კაშხლის საპროექტო უბნის გეოფიზიკური კვლევა
დაფინანსების წყარო: შპს." შტუკი"
წლები: 2013
მდინარე ბახვისწყლის სედიმენტაციის შესწავლა
დაფინანსების წყარო: შპს." ბახვი ენერჯი"
წლები: 2013
ბახვისწყლის ჰესის გვირაბის საპროექტო უბანზე ღრმა სესმური პროფილის აგება აფეთქებით
დაფინანსების წყარო: შპს." ბახვი ენერჯი"
წლები: 2013