დედამიწის შემსწავლელ მეცნიერებათა ინსტიტუტი და სეისმური მონიტორინგის ეროვნული ცენტრი
გრანტის ნომერი: შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი
პროექტის დასახელება: ალტერნატიული (განახლებადი) ენერგიის რესურსების შეფასება, ჯავახეთის გეოთერმული რესურსების კვლევა
http://localhost/ies/?p=1