დედამიწის შემსწავლელ მეცნიერებათა ინსტიტუტი და სეისმური მონიტორინგის ეროვნული ცენტრი
გრანტის ნომერი: შპს." ბახვი ენერჯი"
პროექტის დასახელება: ბახვი ჰესის (1-2) საპროქტო გვირაბის ღერძის გასწვრივ სათავე ნაგებიბისთვის ალტერნატიული ტერიტორიის კვლევა
http://localhost/ies/?p=1