დედამიწის შემსწავლელ მეცნიერებათა ინსტიტუტი და სეისმური მონიტორინგის ეროვნული ცენტრი
გრანტის ნომერი: "კავტრანსპროექტი"
პროექტის დასახელება: გმირთა მოედნის საპროექტო უბანზე გეოფიზიკურ-გეოლოგიური კვლევა
http://localhost/ies/?p=1