დედამიწის შემსწავლელ მეცნიერებათა ინსტიტუტი და სეისმური მონიტორინგის ეროვნული ცენტრი

 

 

 

 

 

 

     საინჟინრო გეოლოგიური კვლევები

 • ბურღვითი სამუშაოების შესრულება მყარ, კლდოვან ქანებში:
  •  < 30 მეტრი – კერნის დიამეტრი – 42 მმ;
  • < 100 მეტრი – კერნის დიამეტრი – 34 მმ;

 

winkie_drill_content

საველე აღჭურვილობა: Minex, Winkie Drill

 

 • ნიადაგისა და არამყარი ქანების (გრაველიტი, ქვიშები, თიხები) სიმკვრივის კოეფიციენტის განსაზღვრა: პენეტრაციის სიღრმე:< 5 მ (ხელსაყრელ გეოლოგიურ გარემოში);
 • ნიადაგისა და არამყარი ქანების (გრაველიტი, ქვიშები, თიხები) სიმკვრივის კოეფიციენტის განსაზღვრა: პენეტრაციის სიღრმე:<10 მ (ხელსაყრელ გეოლოგიურ გარემოში);

საველე აღჭურვილობა: პორტაბელური დინამიკური პენეტრომეტრი, FD-645, HEAVY-DUTY

 

 

     გეოლოგიური აგეგმვა

 • ფონდურ მასალებში არსებული რუკების ციფრული მოდელის შექმნა (ARC GIS-ში) და მათი (გეოლოგიური, ტექტონიკური გეომორფოლოგიური და სხვ.)  კლასიფიცირება, მასშტაბი:
  • 1:50 000;
  • 1:25 000;
  • 1:10 000;
  • 1:5 000;
  • 1:2 000;

 

 

 

F-5011

საველე აღჭურვილობა: GEO POCKET TRANSIT COMPASS, BRUNTON

 

     აქტიურ ტექტონიკური კვლევა

 

 • აქტიური რღვევების იდენტიფიცირება რუკებისა და ციფრული მოდელების ანალიზის საშუალებით;
 • ისტორიული და აპარატურული მონაცემების ანალიზი;
 • გეოლოგიური სტრუქტურების შესწავლა;
 • პალეოსეისმოლოგიური კვლევები;

 

   კონტაქტი