დედამიწის შემსწავლელ მეცნიერებათა ინსტიტუტისა და სეისმური მონიტორინგის ეროვნული ცენტრი

სამეურნეო-ფინანსური დეპარტამენტი უზრუნველყოფს კომერციული შემოსავლების მართვას; ეკონომიკური საფინანსო საქმიანობის დაგეგმვასა და მონიტორინგს; ინსტიტუტის სამეცნიერო გრანტების მონიტორინგს; უზრუნველყოფს მივლინებებისა და კონფერენციების, ვორქშოფების, ზაფხულისა და ზამთრის სკოლების ორგანიზებას; ახორციელებს ბუღალტრული აღრიცხვის მონიტორინგს, ფინანსური აქტივებისა და მატერიალური ფასეულობების  მართვასა და  მონიტორინგს.

დეპარტამენტის თანამშრომლები


ელფოსტა: ketevan.koridze@iliauni.edu.ge
თანამდებობა: დეპარტამენტის უფროსი
ელფოსტა: mariam.utsunashvili@gmail.com
თანამდებობა: ფინანსური მენეჯერი
თანამდებობა: Purchaser
ელფოსტა: ana.sukhitashvili@iliauni.edu.ge
თანამდებობა: შენობის კომენდანტი
ელფოსტა: mishamaxoxa@gmail.com
თანამდებობა: მძღოლი
თანამდებობა: მძღოლი
თანამდებობა: მძღოლი