დედამიწის შემსწავლელ მეცნიერებათა ინსტიტუტი და სეისმური მონიტორინგის ეროვნული ცენტრი

სამეურნეო-ფინანსური დეპარტამენტი უზრუნველყოფს კომერციული შემოსავლების მართვას; ეკონომიკური საფინანსო საქმიანობის დაგეგმვასა და მონიტორინგს; ინსტიტუტის სამეცნიერო გრანტების მონიტორინგს; უზრუნველყოფს მივლინებებისა და კონფერენციების, ვორქშოფების, ზაფხულისა და ზამთრის სკოლების ორგანიზებას; ახორციელებს ბუღალტრული აღრიცხვის მონიტორინგს, ფინანსური აქტივებისა და მატერიალური ფასეულობების  მართვასა და  მონიტორინგს.

დეპარტამენტის თანამშრომლები


თანამდებობა: დეპარტამენტის უფროსის მოვალეობის შემსრულებელი
ელფოსტა: ana.sukhitashvili@iliauni.edu.ge
თანამდებობა: შენობის კომენდანტი
თანამდებობა: მძღოლი
ელფოსტა: mishamaxoxa@gmail.com
თანამდებობა: მძღოლი
თანამდებობა: მძღოლი
თანამდებობა: მძღოლი