დედამიწის შემსწავლელ მეცნიერებათა ინსტიტუტი და სეისმური მონიტორინგის ეროვნული ცენტრი
მონიშნული 1-7 დღე 8-31 დღე +31 დღე მაგნიტუდა(3-9)
დრო(UTC) მაგნიტუდა(ml) სიღრმე(კმ) გან/გრძ(გრადუსი) რეგიონი M/A
2018-12-22 09:35:26 3.3 26 42.4723/44.9743 დაბა ყაზბეგი - სამხრეთ-აღმოსავლეთი - 31კმ. სოფელი აკუშო - 1კმ. M
2018-12-22 05:21:30 3.7 11 38.2151/44.6761 ირანი M
2018-12-21 20:34:12 3.2 2 38.22/44.5 თურქეთ-ირანის საზღვ. M
2018-12-20 08:40:33 3.7 6 39.649/40.4158 თურქეთი M
2018-12-19 10:38:00 4.3 3 40.3398/41.1401 თურქეთი M
2018-12-18 15:53:52 3.2 28 43.5046/45.5193 რუსეთი M
2018-12-18 01:59:47 3.7 0 36.78/54.93 ირანი M
2018-12-17 10:03:36 4.9 34 38.2761/49.4036 კასპიის ზღვა (აზერბაიჯანი) M
2018-12-16 03:19:33 3 9 42.5308/46.1121 რუსეთი M
2018-12-11 20:41:36 4 28 40.0976/47.3013 აზერბაიჯანი M
2018-12-11 13:20:08 3 15 40.0173/40.0216 თურქეთი M
2018-12-11 09:04:58 3.3 17 40.0075/40.0768 თურქეთი M
2018-12-08 19:00:57 3 11 43.0836/44.2695 რუსეთი M
2018-12-04 17:27:57 4.3 90 40.412/51.9818 კასპიის ზღვა M
2018-12-03 16:43:38 3.1 34 40.485/46.8383 აზერბაიჯანი M
2018-11-30 17:02:59 3.2 14 39.0156/48.5951 აზერბაიჯანი M
2018-11-30 11:32:13 3.2 11 41.0441/43.8863 სომხეთი M
2018-11-25 22:10:55 3.1 117 40.0185/50.2305 კასპიის ზღვა M
2018-11-21 21:01:49 3.6 24 38.4268/45.089 ირანი M
2018-11-21 03:00:08 3.4 4 40.1371/42.695 თურქეთი M
2018-11-21 00:42:25 3.8 5 38.4041/45.423 ირანი M
2018-11-17 18:24:03 3.2 18 42.6843/48.3683 კასპიის ზღვა M
2018-11-17 15:07:12 3.5 15 43.1835/46.1411 რუსეთი M
2018-11-17 08:35:37 3.2 17 43.1841/46.1581 რუსეთი M
2018-11-17 08:34:26 3 14 43.2125/46.1636 რუსეთი M
2018-11-17 05:21:20 4.3 7 37.66/57.11 ჩრდ.აღმ ირანი M
2018-11-10 15:34:50 3 23 40.294/41.0641 თურქეთი M
2018-11-10 15:01:54 4.4 7 40.2898/41.0408 თურქეთი M
2018-11-07 11:14:37 3 5 42.478/43.5873 ქალაქი ონი - სამხრეთ-აღმოსავლეთი - 13კმ. სოფელი მართგაჯინა - 3კმ. M
2018-11-06 05:39:42 3.3 5 40.9248/43.2778 თურქეთი M