დედამიწის შემსწავლელ მეცნიერებათა ინსტიტუტი და სეისმური მონიტორინგის ეროვნული ცენტრი
მონიშნული 1-7 დღე 8-31 დღე +31 დღე მაგნიტუდა(3-9)
დრო(UTC) მაგნიტუდა(ml) სიღრმე(კმ) გან/გრძ(გრადუსი) რეგიონი M/A
2020-04-23 01:52:59 3.8 123 41.9236/48.312 კასპიის ზღვა რუსეთი M
2020-04-21 09:48:30 4.1 5 38.0323/42.7125 თურქეთი M
2020-04-21 06:08:01 4.2 33 41.9001/45.9546 ქალაქი ყვარელი - აღმოსავლეთი - 9კმ. სოფელი ახალსოფელი. M
2020-04-20 23:31:37 4.4 0 40.027/53.007 ტაჯიკეთი (კასპიის ზღვა) M
2020-04-20 21:07:08 3.8 18 38.3975/44.1391 თურქეთ ირანის სასაზღვრო რეგიონი M
2020-04-20 13:52:05 3.2 25 42.0715/46.2035 რუსეთი M
2020-04-20 12:53:04 3.6 24 42.029/46.1596 რუსეთი M
2020-04-17 17:45:30 3.2 12 42.6233/45.4741 რუსეთი. ჩეჩნეთი. საქართველოს საზღვრიდან – 8კმ. M
2020-04-12 06:37:33 4.3 0 39.31/40.87 თურქეთი M
2020-04-12 02:23:09 4.8 2 38.4418/44.4298 ირან ტურქეთის რეგიონი M
2020-04-11 22:03:41 3.7 12 41.3433/43.639 ქალაქი ნინოწმინდა - ჩრდილო-აღმოსავლეთი - 7კმ. სოფელი ეშტია - 1კმ. M
2020-04-09 21:23:43 4.7 23 40.8756/37.3525 თურქეთი M
2020-04-09 19:08:19 3 18 41.9128/46.6915 რუსეთი M
2020-04-06 21:35:59 3.1 64 42.7293/46.271 რუსეთი M
2020-04-03 09:42:50 4.3 21 38.3068/43.859 თურქეთ-ირანის საზღვარი M
2020-04-01 04:48:26 3.1 11 41.7805/43.153 ქალაქი ახალციხე - ჩრდილო-დასავლეთი - 14კმ. სოფელი ფერსი - 4კმ. M
2020-03-29 00:47:01 3.1 4 38.43/44.36 თურქეთ-ირანის საზღვ. M
2020-03-28 18:47:52 4 10 38.7/57.14 თურქმენეთი M
2020-03-28 02:26:10 3.7 5 43.1826/46.1881 რუსეთი M
2020-03-26 14:58:06 3 8 40.7155/42.3681 თურქეთი M
2020-03-26 12:22:52 3.7 10 38.51/44.2 თურქეთ-ირანის საზღვ. M
2020-03-26 05:39:16 4.4 1 38.4095/44.4896 თურქეთ-ირანის საზღვ. M
2020-03-22 11:31:54 3.3 17 42.4105/42.5608 ქალაქი წყალტუბო - ჩრდილო-დასავლეთი - 7კმ. სოფელი გვაშტიბი. M
2020-03-21 15:44:48 3.9 0 39.98/51.54 კასპიის ზღვა M
2020-03-19 08:05:25 4.2 0 40.23/37.04 თურქეთი M
2020-03-19 07:12:53 3.8 0 38.54/44.4 თურქეთ-ირანის საზღვ. M
2020-03-18 03:42:19 3.1 4 43.4433/45.1525 რუსეთი M
2020-03-18 01:54:25 3 2 40.173/42.6983 თურქეთი M
2020-03-18 01:44:25 3 4 43.5018/41.4328 რუსეთი M
2020-03-14 00:11:13 3.5 650 40.672/50.654 კასპიის ზღვა M