დედამიწის შემსწავლელ მეცნიერებათა ინსტიტუტი და სეისმური მონიტორინგის ეროვნული ცენტრი
მონიშნული 1-7 დღე 8-31 დღე +31 დღე მაგნიტუდა(3-9)
დრო(UTC) მაგნიტუდა(ml) სიღრმე(კმ) გან/გრძ(გრადუსი) რეგიონი M/A
2020-06-25 04:06:32 3.1 9 41.1445/44.0031 სომხეთი. საქართველოს საზღვრიდან – 2კმ. M
2020-06-21 21:14:18 3.2 3 39.922/43.235 თურქეთი M
2020-06-21 19:31:19 3.3 2 40.0458/42.9778 თურქეთი M
2020-06-21 19:17:56 3.8 7 40.0435/43.0258 თურქეთი M
2020-06-21 18:55:18 3.1 1 40.0505/42.9838 თურქეთი M
2020-06-21 16:14:26 3.4 12 40.0401/42.957 თურქეთი M
2020-06-21 15:11:16 3.3 16 40.0218/42.9296 თურქეთი M
2020-06-18 19:11:58 3 24 40.9805/40.6931 თურქეთი M
2020-06-16 23:55:17 3.3 0 39.38/40.72 თურქეთი M
2020-06-16 12:57:09 4.5 0 39.35/40.67 თურქეთი M
2020-06-15 21:10:50 3.2 0 39.35/40.72 თურქეთი M
2020-06-15 16:52:07 4.2 0 39.38/40.64 თურქეთი M
2020-06-15 16:29:14 3.1 0 39.298/40.559 თურქეთი M
2020-06-15 13:35:12 3.6 0 39.36/40.65 თურქეთი M
2020-06-15 08:47:25 3.2 39 41.1268/46.4831 ქალაქი დედოფლისწყარო - სამხრეთ-აღმოსავლეთი - 46კმ. სოფელი ზემო ხალაწანი - 16კმ. M
2020-06-15 07:37:13 3.1 7 39.38/40.71 თურქეთი M
2020-06-15 07:33:08 3.8 7 39.37/40.77 თურქეთი M
2020-06-15 07:15:08 3.7 2 39.33/40.69 თურქეთი M
2020-06-15 05:30:34 3.5 2 39.39/40.71 თურქეთი M
2020-06-14 22:41:07 4 2 39.36/40.64 თურქეთი M
2020-06-14 21:18:29 3.8 2 39.38/40.69 თურქეთი M
2020-06-14 21:06:52 3.1 1 39.37/40.68 თურქეთი M
2020-06-14 18:54:40 3.7 2 39.38/40.68 თურქეთი M
2020-06-14 17:00:14 3.6 2 39.38/40.72 თურქეთი M
2020-06-14 16:32:52 3.5 2 39.39/40.66 თურქეთი M
2020-06-14 15:59:06 3.7 2 39.39/40.71 თურქეთი M
2020-06-14 15:09:56 4.8 2 39.41/40.79 თურქეთი M
2020-06-14 14:25:07 5.8 5 39.31/40.82 თურქეთი M
2020-06-13 12:08:51 3.4 11 40.3463/45.8051 აზერბაიჯანი M
2020-06-05 18:07:14 5.3 7 38.26/38.74 თურქეთი M