დედამიწის შემსწავლელ მეცნიერებათა ინსტიტუტისა და სეისმური მონიტორინგის ეროვნული ცენტრი
მონიშნული 1-7 დღე 8-31 დღე +31 დღე მაგნიტუდა(3-9)
დრო(UTC) მაგნიტუდა(ml) სიღრმე(კმ) გან/გრძ(გრადუსი) რეგიონი M/A
2017-12-08 08:24:54 3.3 12 41.4093/44.0181 თბილისიდან – 56კმ. ქალაქი დმანისი - ჩრდილო-დასავლეთი - 16კმ. სოფელი მამიშლარი. M
2017-12-07 06:20:44 3.1 10 38.8545/42.2805 თურქეთი M
2017-12-07 05:23:39 4.5 14 41.8253/47.8891 რუსეთი M
2017-12-06 13:33:50 4.2 10 39.16/54.7 თურქმენეთი M
2017-12-05 15:27:15 4.5 20 37.2828/50.0293 ირანი M
2017-12-01 00:12:00 3.1 26 40.446/49.001 M
2017-11-28 11:59:58 3.1 33 41.3703/47.2146 რუსეთი M
2017-11-25 14:17:31 3.1 9 43.177/41.6153 აფხაზეთი M
2017-11-22 03:36:14 3.2 0 39.52/51.34 კასპიის ზღვა M
2017-11-20 13:54:27 3.8 29 40.968/46.6168 აზერბაიჯანი M
2017-11-18 13:35:48 3.1 24 40.738/47.7561 აზერბაიჯანი M
2017-11-17 13:27:37 4.8 39 40.198/47.1888 აზერბაიჯანი. საქართველოს საზღვრიდან – 109კმ. M
2017-11-17 01:59:11 3.2 29 40.0536/47.203 აზერბაიჯანი M
2017-11-16 16:43:42 3.6 32 40.1945/47.1316 აზერბაიჯანი M
2017-11-15 22:02:26 3.4 13 40.2305/47.1951 აზერბაიჯანი M
2017-11-15 20:29:45 3.1 31 40.1605/47.4421 აზერბაიჯანი M
2017-11-15 19:48:02 5.7 31 40.1966/47.1316 აზერბაიჯანი. საქართველოს საზღვრიდან – 107კმ. M
2017-11-13 14:51:23 3.6 31 40.6548/49.7223 კასპიის ზღვა M
2017-11-12 00:42:41 4 13 36.5103/51.768 ირანი M
2017-11-10 19:53:17 3.6 28 39.4588/44.5525 ირანი M
2017-11-10 14:57:38 3 15 41.1726/43.2091 თურქეთი M
2017-11-08 02:24:50 3.2 25 44.0021/44.0915 რუსეთი M
2017-11-07 08:22:20 3.1 10 40.0485/39.7535 თურქეთი M
2017-11-04 22:43:38 3.4 9 41.0128/43.8793 სომხეთი M
2017-11-03 14:05:12 3.1 5 42.8078/47.871 კასპიის ზღვა M
2017-11-02 23:30:50 3 12 39.832/39.1646 თურქეთი M
2017-11-02 20:50:39 3.8 9 39.3335/40.4865 თურქეთი M
2017-10-31 02:21:23 3.1 17 42.3998/40.9343 შავი ზღვა M
2017-10-20 01:13:09 3.2 23 41.2658/41.1315 თურქეთი M
2017-10-18 04:48:15 3.6 15 43.5083/44.2438 რუსეთი M