დედამიწის შემსწავლელ მეცნიერებათა ინსტიტუტისა და სეისმური მონიტორინგის ეროვნული ცენტრი
  ილიაუნის დედამიწის შემსწავლელ მეცნიერებათა ინსტიტუტის მეცნიერებმა განახორციელეს სოფელ ახალდაბში 2015 წლის 13-14 ივნისის ღამეს ჩამოწოლილი მეწყრის მულტიდისციპლინური კვლევა. ექსპედიციაში მონაწილეობდა ინსტიტუტის ოთხი დეპარტამენტი – გეოლოგიის, გეოდეზია–გრავიმეტრიის, გეოგრაფიის და გამოყენებითი გეოფიზიკის. ექსპედიციის მიზანს წამოადგენდა: მეწყრული სხეულის და გეოლოგიური სტრუქტურების აგეგმვა; გრუნტის და ქანის მდგომარეობის განსაზღვრა; და საბოლოოდ, მეწყრის მოწყვეტის სცენარის აღდგენა. კვლევა განხორციელდა შემდეგი მიმართულებებით: […]