დედამიწის შემსწავლელ მეცნიერებათა ინსტიტუტი და სეისმური მონიტორინგის ეროვნული ცენტრი
2020-06-26 15:30 ვაკანსია
2020-06-24 14:07 ვაკანსია
2020-06-22 14:55
გორში 35კვ. საკაბელო ხაზის ტრასის საინჟინრო-გეოლოგიური და ჰიდროლოგიური კვლევა.
დაფინანსების წყარო: სს "საქართველოს სახელმწიფო ელექტრო სისტემა"
წლები: 2016
წინასწარი ტექნიკურ ეკონომიკური დასაბუთების და ტექნიკურ-ეკონომიკური დასაბუთების მოზადება ჟინვალი-ლარსის საავტომობილო გზისათვის და დეტალური საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადება ქვეშეთი-კობის საავტომობილო გზის მონაკვეთის მშენებლობისათვის.
დაფინანსების წყარო: შპს "აიდომი"
წლები: 2017
მდ. ვარაზისხევის ხეობის ზედა ნაწილის ზოგადი გეოლოგიური, გეოფიზიკური და ჰიდრავლიკური კვლევა
წლები: 2018